site templates free download

ELPRO Fusek s.r.o.

Obchodní společnost specializující se na oblasti:

- kompletní elektrická projece
- světlo a osvětlení
- konzultace a projektový management
- ICT

Společnost navazuje na více jak dvacetiletou rodinnou tradici v projektování v oblasti elektro. Společnost se specializuje na oblasti kompletní elektrické projekce včetně světla a osvětlení, hromosvody, zajišťujeme projektový management, konzultace a ICT.

Spolupracujeme jako subdodavatel elektroprojekce s řadou projekčních a architektonických kanceláří v celé České republice.NABÍZÍME

Projektové dokumentace profese elektro následujících stupňů:


DÚR – dokumentace pro územní rozhodnutí – řízení
DSP – dokumentace pro stavební povolení
DVZ – dokumentace pro výběr zhotovitele
DPS – dokumentace pro provedení stavby

Projektování silnoproudých zařízení

Elektrická přípojka NN
Vnitřní rozvody silnoproudu
Uzemnění / hromosvody
Napájení technologických zařízení
Silové rozvody
Přípojnicové rozvody

Projektování a výpočty světelně-technického řešení

Návrhy a výpočty osvětlení průmyslových, školních, kancelářských prostorů…
Nouzové osvětlení
Veřejné osvětlení, městských celků, ulic, parků...
Osvětlení sportovišť
Architektonické osvětlení
Světelné poradenství a nezávislý světelně-ekonomický posudek

Projektování slaboproudých zařízení

Telefonní a počítačové rozvody
Strukturovaná kabeláž
Zařízení místního rozhlasu
Společné televizní antény (STA) a kabelové televize
Domovní telefon/vrátný, zvuková tabla, zvonky
Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS)
Elektronická požární signalizace (EPS)
Přístupové systémy...

Konzultační a poradenská činnost

V oborech silnoproudá a slaboproudá elektrotechnikaREFERENCE

Mezi naše referenční projekty patří administrativní centra, hotely, obchodní areály, sportovní areály, školy, restaurace, historické objekty, průmyslové zóny, bytové a rodinné domy veřejné osvětlení a další.


Ročně zpracujeme více jak 200 projektů.

Mezi zajímavé projekty a klienty patří: Letiště Václava Havla Praha, Arcibiskupský palác Praha, Rezidence Thajského velvyslanectví v Praze, Obchodní centra Albert, Makro, Penny, Hasso, bytové domy Uhříněves, Kařez, Gymnastická hala Praha, VO Jičín, Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky...
KONTAKTY

Název subjektu:     ELPRO Fusek s.r.o. 

Identifikační číslo:  03035476

Spisová značka:     C 59001 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Den zápisu:            03.06.2014

Sídlo:                       Lipník nad Bečvou V-Podhoří 16, 751 31 Lipník nad Bečvou

Datová schránka:   in5i595


Bankovní spojení:  Fio banka a.s.

Číslo účtu:              2000603724/2010

www.fusek.eu

Sídlo firmy

Lipník nad Bečvou V-Podhoří 16,
751 31 Lipník nad Bečvou

Bc. Jiří Fůsek
jednatel/projektant
Tel.: 776 166 155
jfusek@fusek.eu

Kancelář Praha

Pomořanská 486
181 00 Praha 8 – Troja

Ing. Petr Fůsek
jednatel/projektant
Tel.: 776 116 117
pfusek@fusek.eu

Spolupráce

Ing. Miroslav Fůsek
projektant
tel.: 725 766 523
mfusek@fusek.eu

Ing. Jakub Libosvár
projektant
tel.: 732 182 288
libosvar@fusek.eu

Externi spolupráce

Ing. Jakub Petrůj
rozpočty
petruj@fusek.eu 

Ing. Lenka Roštíková
projekty
tel.: 737 822 896
rostikova@fusek.eu

Autorizace ČKAIT


Ing. Petr Fůsek, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb,
specializace elektrotechnická zařízení, člen ČKAIT – 0012051

Ing. Miroslav Fůsek, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb,
specializace elektrotechnická zařízení, člen ČKAIT – 1301573